وبلاگ اطلاع رسانی گروه آنی سون این وبلاگ مرجع اطلاع رسانی اخبار فروشگاه های: شارژ و پرداخت قبوض www.sevensharj.ir بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس www.bablit.ir فروشگاه پوشاک سونت www.sevenet.ir می‌باشـد. http://sevensharj.mihanblog.com 2020-09-21T00:43:18+01:00 text/html 2020-08-19T16:50:20+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون بسته های بلندمدت اینترنت همراه اول 2 http://sevensharj.mihanblog.com/post/330 <div align="center"><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بسته های بلندمدت اینترنت همراه اول</font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s11.picofile.com/file/8406143584/Ham1.jpg" alt="بسته بلند مدت همراه اول ۱" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در سایت آنی شارژ سون</font><strong><div><div align="justify"><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک خرید:</font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3333FF"><u><span style="font-size: 27.4385px;"><a href="http://www.sevensharj.ir/" target="_blank" title="آنی شارژ سون">www.sevensharj.ir</a></span></u></font></div></div></div></div></strong></div></div> text/html 2020-08-18T10:20:42+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون بسته های بلندمدت اینترنت همراه اول 1 http://sevensharj.mihanblog.com/post/329 <div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بسته های بلندمدت اینترنت همراه اول</font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s11.picofile.com/file/8406143584/Ham1.jpg" alt="بسته بلند مدت همراه اول ۱" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در سایت آنی شارژ سون</font></div><div><div align="justify"><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک خرید:</font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3333FF"><u><span style="font-size: 27.4385px;"><a href="http://www.sevensharj.ir/" target="_blank" title="آنی شارژ سون">www.sevensharj.ir</a></span></u></font></div></div></div></div></div><div><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; width: 724px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse;"><font size="2"><br></font></td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2020-08-18T10:00:40+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون سته های بلندمدت اینترنت ایرانسل http://sevensharj.mihanblog.com/post/328 <div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بسته های بلندمدت اینترنت ایرانسل</font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s10.picofile.com/file/8406143250/Irp.jpg" alt="بسته های اینترنت بلند مدت ایرانسل" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">از&nbsp;سایت آنی شارژ سون</font></div><div><div align="justify"><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک خرید:</font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3333FF"><u><span style="font-size: 27.4385px;"><a href="http://www.sevensharj.ir/" target="_blank" title="آنی شارژ سون">www.sevensharj.ir</a></span></u></font></div></div></div></div></div> text/html 2020-05-31T05:40:10+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون ماهانه_مکالمه http://sevensharj.mihanblog.com/post/238 <div style="text-align: center;"><font style="" size="1" face="Mihan-Iransans">خرید بسته های مکالمه یکماهه ایرانسل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">(داخل شبکه) ویژه سیمکارت های دائمی و اعتباری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از ۲۰دقیقه تا ۱۰۰۰دقیقه</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8402049542/Mokalemeh.jpg" alt="بسته مکالمه ماهانه"></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1" face="Mihan-Iransans">از&nbsp;سایت آنی شارژ سون</font></div><div><div align="justify"><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">لینک خرید:</font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3333FF"><u><span style="font-size: 27.4385px;"><a href="http://www.sevensharj.ir/" target="_blank" title="آنی شارژ سون">www.sevensharj.ir</a></span></u></font></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><br></td></tr></tbody></table></div> text/html 2020-05-25T03:52:49+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون بسته اینترنتی شگفت انگیز http://sevensharj.mihanblog.com/post/277 <div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/8375076492/Shagaftangiz_irancell.jpg" alt="بسته های اینترنت شگفت انگیز ایرانسل " vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-small;">بسته های شگفت انگیز (جدید) ویژه</span></div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">سیمکارت های اعتباری ایرانسل</font><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/share/clipdata_190425_082449_338.sdoc--></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک خرید:</font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3333FF"><u><span style="font-size: 27.4385px;"><a href="http://www.sevensharj.ir/" target="_blank" title="آنی شارژ سون">www.sevensharj.ir</a></span></u></font></div></div></div> text/html 2020-04-19T15:50:20+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون پرداخت قبض در آنی شارژ سون http://sevensharj.mihanblog.com/post/97 <div style="text-align: justify;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.sevensharj.ir/bill/" target="_blank" title="پرداخت کلیه قبوض در آنی شارژ سون" style="">پرداخت&nbsp;قبوض</a>&nbsp;آب، گاز، برق، تلفن ثابت و همراه، جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض شهرداری و خودرویی و کلیه قبوض دارای شناسه قبض و پرداخت</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مزایای پرداخت قبوض با آنی شارژ سون:</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">- صدور کد رهگیری</font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">- ارسال نتیجه تراکنش بصورت پیامک و ایمیل</font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff"><u style=""><b>برای پرداخت قبوض&nbsp;<a href="http://www.sevensharj.ir/bill/" target="" title="پرداخت کلیه قبوض در آنی شارژ سون" style="">اینجا را کلیک کنید...</a></b></u></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><br></font></div></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b style=""><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><font style="" color="blue"><font style="" color="blue"><u style=""><a href="http://bill.samanepay.com/Public/BillStat.aspx" style="">برای پیگیری قبوض پرداخت شده خود در سامانه پرداخت اینترنتی اینجا را کلیک کنید...</a></u></font></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b style=""><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><font style="" color="blue"><font style="" color="blue"><br></font></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلفن پشتیبانی&nbsp;<b>64004 021</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><font style=""><b style=""><span style="line-height: 150%;" lang="FA">با آنی شارژ سون، آنی شارژ شوید!</span></b></font></font></div> text/html 2020-04-19T06:26:20+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون فروشگاه با بلیط http://sevensharj.mihanblog.com/post/271 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ارائه دهنده&nbsp;<font color="#CC0000"><b>بلیط هواپیما و اتوبوس</b></font> آماده خدمت به شما کاربران گرامی است.</font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8318263176/bablit_ir.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8318263176/bablit_ir.jpg"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خدمات در فروشگاه "بابلیط":</font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">۱- بلیط پروازهای داخلی</font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">۲- بلیط اتوبوس برای سراسر کشور</font></div><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">۳- بلیط اتوبوس برخی مسیرهای خارجی همچون ارمنستان، گرجستان،&nbsp;ترکیه و&nbsp;عراق<br></font></div><div align="right"><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">پیگیری و استرداد</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">راهنمای خرید...</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">صفحه&nbsp;<u><a href="http://bablit.ir/Home/TermsAndCondition" target="_blank" title="صفحه قوانین و مقررات خرید اینترنتی بلیط"><font color="#3333FF"><u>قوانین و مقررات خرید اینترنتی بلیط</u></font></a></u></font></li><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">سامانه شکایت</font></li><li><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a target="_blank" href="https://www.cao.ir/rules/search/document?public_rules_result=3902">شیوه نامه حقوق مسافر(هواپیمایی)</a></font></li></ul></div><div style="text-align: center;" align="right"><div style="text-align: right;" align="right"><div align="center"><div style="text-align: start;"><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">تلفن پشتیبانی:</font></p><p dir="ltr" id="phoneNumber" align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><b>021-6424</b></font></p></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: right;">"با بلیط" سفر کنید...</span></font></div></div></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2020-03-31T05:43:13+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون کانال و صفحه ما در فضای مجازی http://sevensharj.mihanblog.com/post/315 <div style="text-align: center;"><font style="" size="4" face="Mihan-Iransans"><b>با کانال ما در روبیکا و تلگرام همراه باشید...</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/sevenet_ir" target="" title="کانال تلگرامی سونت"><img src="https://cdn.yjc.ir/client/themes/fa/main/img/telegram_fa.gif" alt="تلگرام" title="کانال تلگرام سونت" hight="25" width="25"></a> <a href="https://rubika.ir/sevenet_ir" target="_blank" title="کانل رویبکا سونت"><img src="http://s9.picofile.com/file/8326986718/images_1_.jpg" hight="25" alt="روبیکا" title="صفحه رسمی فروشگاه سون استور" width="25"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-03-29T16:00:20+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون انتقال شارژ همراه اول http://sevensharj.mihanblog.com/post/188 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">یک روش آسان جهت انتقال شارژ به مشترکین اعتباری(همراه اول)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 11px;">با شماره گیری کد دستوری:</span></font></div><div style="text-align: justify; direction: ltr;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">*۱۰*۱۴۲#</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 11px;">دریافت رمز انتقال:</span></font></div><div style="text-align: justify; direction: ltr;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">*۱۰*۱۴۳#</font></div><div style="direction: ltr;" align="right"><font style="" size="2" face="Mihan-Iransans"><b>حداقل مبلغ شارژ قابل انتقال 10,000ریال و حداکثر 100,000ریال در هر روز</b><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2020-01-15T04:15:30+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون پشتیبانی گروه آنی سون http://sevensharj.mihanblog.com/post/62 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp;پشتیبانی </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">گروه آنی سون بصورت</font> ۲۴ساعته در خدمت شما کاربران گرامی است:</font><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">پشتیبانی </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.sevensharj.ir/" target="_blank" title="فروشگاه آنی شارژ سون"><font color="#3333FF"><b><u>فروشگاه آنی شارژ سون</u></b></font></a></font></li></ul><p id="support-text" align="center"><font size="3" color="#CC0000"><b><font face="Mihan-Iransans">تلفن: 64004-021</font></b></font><br></p><div align="center"><a href="صفحه پشتیبانی فروشگاه آنی شارژ سون" target="_blank" title="http://www.sevensharj.ir/support/"><u><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF">صفحه پشتیبانی</font></u></a></div><br><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">پشتیبانی </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://bablit.ir/" target="_blank" title="فروشگاه با بلیـــط"><font color="#3333FF"><b><u>فروشگاه با بلیـــط</u></b></font></a></font></li></ul><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><b><font size="3">تلفن: 6424-021</font></b></font><br></div><div align="center"><br></div><br><ul><li><br></li></ul><div align="center"><span><br></span></div></div> text/html 2019-12-22T06:50:30+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون راههای خرید از فروشگاه اینترنتی پوشاک سونت http://sevensharj.mihanblog.com/post/181 <font size="2" face="Mihan-Iransans">قابل توجه کاربران محترم فروشگاه اینترنتی پوشاک سونت&nbsp;</font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">جهت سهولت خرید شما از فروشگاه اینترنتی پوشاک سونت راههای متعددی در نظر گرفته شده است:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">۱- خرید از سایت&nbsp;</font><a href="https://Sevenet.ir" target="_blank" title="فروشگاه اینترنتی پوشاک سونت "><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروشگاه سونت</font></a></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">۲-</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;خرید پیامکی</span></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای خرید پیامکی کالا از سونت کافیست کد شناسه کالای مورد نظر خود را به شماره پیامک زیر عکس محصول&nbsp;ارسال نمایید.</font></div><div align="center" style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">۳- خرید از طریق ربات تلگرامی&nbsp;</font></div> text/html 2019-11-25T06:31:00+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون بسته های اینترنت ویژه هورا http://sevensharj.mihanblog.com/post/319 <div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8379601850/Hoora_packet_internet_irancell.jpg" alt="بسته اینترنت هورا" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">بسته های اینترنت ویژه هورا برای سیمکارت های اعتباری و دائمی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">(مدت استفاده همه بسته‌ها 30 روزه است.)</font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Mihan-Iransans">هم اکنون در سایت آنی شارژ سون</font></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لینک خرید:</font></div><div align="center"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3333FF"><u><span style="font-size: 27.4385px;"><a href="http://www.sevensharj.ir/" target="_blank" title="آنی شارژ سون">www.sevensharj.ir</a></span></u></font></div><div><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3333FF"><u><br></u></font></div></div></div></div> text/html 2019-11-22T04:30:00+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون خرید بلیط اتوبوس سفرهای خارجی http://sevensharj.mihanblog.com/post/198 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خرید بلیط اتوبوس برای سفرهای خارجی از سایت "با بلیط"</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bablit.ir/?tab=bus" target="_blank" title="خرید بلیط اتوبوس سفرهای خارجی"><u><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000099">www.bablit.ir</font></u></a></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مسیرهایی که امکان خرید بلیط اتوبوس برای سفرهای خارجی عبارتند از:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">1- تهران به ترکیه(آنکارا و استامبول، ترابزون)</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- تهران به عراق(سلیمانیه، کربلا و نجف)</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">3- تهران به گرجستان(تفلیس</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">)</span></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">4- تهران به ارمنستان(ایروان)</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">5- تبریز به ترکیه(استامبول، وان،&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">ترابزون</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">)</span></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">6- تبریز به گرجستان(تفلیس)&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">7- ارومیه به ترکیه(ارزروم، وان)</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">8- خوی به ترکیه(وان)</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">9- گرجستان (باتومی) به تهران</font></div><div><br><div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">تلفن پشتیبانی:</font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><p dir="ltr" id="phoneNumber" align="center"><font size="6" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"><b>021-6424</b></font></p></div><div style="text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">"با بلیط" سفر کنید...</font></div><div style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://bablit.ir/?tab=bus" target="_blank" title="خرید بلیط اتوبوس سفرهای خارجی"><u><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000099">www.bablit.ir</font></u></a></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2019-07-09T19:15:00+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون خرید بلیط هواپیما و اتوبوس http://sevensharj.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8356556218/Bablit_ir_desktop.jpg" alt="نمای دوستام فروشگاه با بلیط "></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div><a href="http://bablit.ir/?tab=bus" target="_blank" title="خرید بلیط اتوبوس سفرهای خارجی"><u><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#000099">www.bablit.ir</font></u></a></div></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">ارائه دهنده <font color="#CC0000"><b>بلیط هواپیما و اتوبوس(داخلی و خارجی)</b></font></font></div><div align="right" style="text-align: center;"><div align="right" style="text-align: right;"><div align="center"><div style="text-align: start;"><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000" size="1">تلفن پشتیبانی:</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="1"></font><p dir="ltr" id="phoneNumber" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#CC0000" size="1"><b>021-6424</b></font></p></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: right;"><font size="1">"با بلیط" سفر کنید...</font></span></div></div></div></div> text/html 2019-07-08T16:30:00+01:00 sevensharj.mihanblog.com مدیریت آنی سون اطلاعیه مدیریت گروه آنی سون http://sevensharj.mihanblog.com/post/40 <div align="right"><center style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">در هنگام خرید از <font color="#3333FF" style="">فروشگاه های گروه آنی سون</font>، جهت دریافت پیامک حاوی اطلاعات خرید باید پیامک تبلیغاتی شما فعال باشد:</span><br> </font></center></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p style="text-align: justify;"> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong> <font color="black"> فعال‌سازی پیامک تبلیغاتی همراه اول:</font> </strong> <span style="color: rgb(229, 51, 51);">ارسال عدد 2 به 8999 </span> </font></p><p style="text-align: justify;"> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong> <font color="black"> فعال‌سازی پیامک تبلیغاتی ایرانسل:</font> </strong> <span style="color: rgb(229, 51, 51);">ارسال عدد 1 به 5005 </span> </font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;">- چنانچه پس از انجام تمامی مراحل خرید وجه از حساب شما کسر گردید، اما محصول یا خدمات مورد نظر به شما ارائه نشد، وجه کسر شده پس از ۱۵دقیقه و حداکثر تا ۴۸ساعت به حساب شما از طرف بانک برگردانده می شود.</div><font color="red"><div style="text-align: justify;"><font color="red">- هنگام استفاده از خدمات </font><font color="red"><font color="blue">فروشگاههای گره آنی سون</font>، فیلترشکن خود را جهت جلوگیری از اختلالات احتمالی خاموش یا غیر فعال نمایید.</font></div></font><font color="red"><div style="text-align: justify;">- جهت دریافت پیام حاوی شارژ، اطلاع از انجام تراکنش و پشتیبانی های بعدی لطفا شماره موبایل و ایمیل خود را به درستی وارد کنید.</div></font></font><div style="text-align: justify;"><span style="color: blue;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- تمامی كالاها و خدمات فروشگاههای گره آنی سون، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های آن تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.</font></span></div>